Kontakty

MomoShop.sk

Palmová 12

04001 Košice

Tel.      0908 165 444

email: detske.ciapky@gmail.com

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť

Forward Real, s.r.o., so sídlom: Palmová 12, 040 01 Košice, IČO: 45 909 539, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 26546/V

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru